Souhlas se zpracováním osobních údajů – Kontaktní formulář

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

Souhlas
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby spolek TJ Jiskra Nový Bydžov z. s. , se sídlem U Plovárny 1419, Nový Bydžov, 504 01 Česká republika, IČ: 150 62 155 (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@jiskrabydzov.cz

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a v případě nutnosti třetí osoby.

Kontaktní údaje správce
Email: info@jiskrabydzov.cz, 
Adresa: U Plovárny 1419, Nový Bydžov, 504 01

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.